FORGOT YOUR DETAILS?

KOSU TAXI AB

Termer & Villkor av försäljning av taxitjänster

Reviderad den  September 17 , 2019  Stockholm

Alla villkor har skrivits av KOSU TAXI AB. Svenska aktiebolaget och registreringsnumret är 556970-1872 och vår adress är Handenterminalen 4, plan 9.136 40 Handen / Stockholm / Sverige. Inom dessa villkor är vi företaget som säljer transporttjänster och (du) eller (din) personen (passagerare) som accepterar att köpa våra tjänster. Vi i dessa villkor beskriver våra servicevillkor för mobil app-bokning och förbokning samt samtalsbokning och avbokning. Vänligen läs våra kära kunder noggrant. Om du vår kära kund accepterar våra villkor för taxitransport betyder det att du är skyldig att arbeta enligt dessa villkor. Men vår kära kund om du inte accepterar dessa villkor kan du inte använda våra tjänster.

TERMER OCH DEFINITIONER:

 1. KOSU STANDARD

Det är det bästa valet för dig med de bästa priserna.

 1. KOSU VIP

Premiumresor med topprankade förare.

 1. KOSU STOR

Prisvärd resa för upp till 5 eller 6 personer.

 1. STANDARD ARLANDA eller VIP ARLANDA eller STOR ARLANDA

bokningar av resor från Stockholm genom tullen till Arlanda

Airport och från Arlanda flygplats till Stockholm genom tullen.

Om du vill Arlanda-tjänster, vänligen våra kära kunder välj

en av våra Arlanda tjänster från din KOSU TAXI-kundapp för att

få Arlanda Airport specialpriser. Våra Arlanda flygplatstjänster är

STANDARD ARLANDA och VIP ARLANDA och STORA

ARLANDA. OBS !!! Vår Arlanda special Priserna är endast för

resor från och till Stockholm genom tullen inte för alla Stockholm

Län.

5.Dessa villkor innebär standardförsäljningsvillkor som anges i detta dokumentera och inkluderar alla särskilda villkor som avtalats skriftligen mellan kunden och KOSU TAXI.

6.KOSU TAXI betyder Tjänsteleverantör som har taxin som genomför resan.

7.Kund betyder den person eller företag som accepterar erbjudandet och villkoren för Tjänsteleverantören.

8.Avtalet innebär att köpa leverantörens tjänster med hjälp av mobilapp eller Pre-bokning eller samtalsbokning av kunder.

9.Tjänsten betyder transporten till eller från önskad destination som leverantören ska leverera i enlighet med dessa villkor.

10.Tjänsteleverantören ansvarar för företagets administrativa, redovisnings- och juridiska verksamhet.

VILLKOR:

1- Bagage:

1.1 Kunden är skyldig att packa handbagage ordentligt.

1.2 Leverantören har rätt att vägra att transportera handbagage som i sin natur kan vara en olägenhet, farlig eller olaglig eller kan orsaka skada eller förorening. En sådan situation kommer att inträffa i vilket fall som helst om handbagaget består av en:

 1. t.e.x. skjutvapen, slå och / eller knivvapen;
 2. explosiva ämnen;
 3. trycksatta gaser i behållare;
 4. brännbara eller mycket brandfarliga ämnen;
 5. ämnen med en stark obehaglig lukt;
 6. narkotika;
 7. ammunition;

1.3 Leverantören är skyldig att ta rimlig försiktighet med se till att handbagage som tillhör kunden är inte förlorad eller skadad.

2- Djurtransport:

2.1 Ytterligare kostnader kan tillkomma och dessa kostnader är samma för alla tjänster (STANDARD, VIP, STOR). Om kunden har djur vill han ta det med sig det kommer att kosta 100 kr plus resa pris.

2.2 Djuren får inte transporteras om de kunde orsaka någon form av olägenhet eller hinder för Passagerare eller föraren eller om de lider av

en allvarlig sjukdom.

3- Barntransport:

3.1 Ytterligare kostnader kan tillkomma och dessa kostnader är samma för alla tjänster (STANDARD, VIP, STOR). Om kunden behöver bilbarnstol kommer det att kosta 100 kr plus resa pris.

3.2 Föräldern och föraren måste sätta på säkerhetsbältet på barnet innan resan startar.

4- Förlorad egendom:

Kunden ska meddela taxitransportleverantören så snabbt som möjligt av föremål eller summor han förlorade. Leverantören har rätt att acceptera och behålla dessa objekt eller summor pengar hittades tills han hittar ägaren till dessa objekt eller summor pengar och återlämnar dem till dess rättmätiga ägare, i utbyte mot ett kvitto. Och han ska göra allt som är  rimligt som  förväntas av honom att hitta ägaren. Och om Tjänsteleverantören kan inte hitta den rättmätiga ägaren för dessa förlorade saker, ska han överlämna det till närmaste polisstation.

5- Vad ska kunden göra eller inte göra i Taxin:

5.1 Kunden är skyldig att följa alla rimliga  indikationer eller instruktioner från taxichaufför,  som att sitta i säte indikerat av taxichauffören och  sätta på säkerhetsbältet innan resan startar.

5.2 Inuti Taxin ska  taxikunden  avstå från att göra följande:

 1. skada och / eller smutsa taxibilen Om kunden är ansvarig för denna skada. Måste Tjänsteleverantören meddela kunden om denna skada så snabbt som möjligt och därmed ange naturen och skadans omfattning. För tjänsteleverantören ska få lämplig ersättning för den skadan;
 2. Alla sexuella handlingar i taxin är förbjudna och att dricka alkohol i taxin är förbjudet;
 3. transport och / eller användning av droger eller narkotika;
 4. användningen av tobaksvaror, om inte med specifikt tillstånd från taxichauffören;
 5. aggression, slåss, trakassera, hota, eller något annat felaktigt beteende mot Taxichaufför och / eller andra;
 6. hinder i vilken form som helst för Taxi Föraren i utförandet av sin uppgift;

5.3 Kunden är skyldig att betala antingen tidigare avtalat pris för resan eller resepris som anges av mobilappen.

5.4 Kunden ska ha rätt att ändra slut destinationen  under resan.

5.5 Om kunden väljer att öppna dörren själv, ska han vara skyldig att öppna dörren på ett sådant sätt att den inte bildar ett hinder och / eller fara för trafik.

6- Vad bör taxichauffören göra eller inte göra:

6.1 Taxichauffören ska transportera Kund och allt handbagage som han har, på ett försiktigt sätt.

6.2 Taxichauffören ska ta kunden till destinationen med den rutt som är mest gynnsam för kunden, vare sig det är den snabbaste eller de flesta ekonomiskt fördelaktigt, såvida inte kunden eller kontrollrummet / kopplingscentret specifikt begär eller instruerar en annan rutt.

6.3 Taxichauffören är skyldig på första begäran av kunden, för att tillhandahålla bevis på betalningen som indikerar åtminstone priset för resan, namn på företag,  förarens namn, datum och (ungefärlig) tid för resan.

6.4 Taxichauffören han har rätt att inte ta emot någon kund  som inte accepterar dessa villkor.

6.5 Taxichauffören är skyldig att behandla all personlig  information om kunden noggrant och konfidentiellt. I enlighet med lagen om dataskydd.

6.6 Om det avbokas hela eller delar av resan. Ska  Taxichauffören  berätta för kunden om detta så snart  som möjligt.(Läs mer om att avbryta resan i paragraf 9)

7- Betalning:

7.1 Betalning av resa priset ska betalas av kunden på  följande sätt till tjänstenleverantör eller taxichauffören:

a- Betala med mobilapp.

b- Betala med en faktura:

KOSU TAXI AB.

PlusGiro: 71 68 59-4.

BIC: NDEASESS. Nordea Bank.

c-Swish: KOSU TAXI.

Swish nu: 1231266055.

d-BankKort: Betala med kortterminal.

e-Cash.

7.2 I fall kontantbetalningar från kund. Taxichauffören är inte skyldig att acceptera ett antal mynt i betalning så att räkningen av  dem skulle orsaka förseningar för taxichauffören.

7.3 Genomförande av transportavtalet ska baseras på taxor och villkor när de fastställs av tjänsteleverantören i prislistan på företagets webbplats. Och Vi råder kunden att läsa dessa taxor och villkor innan du bokar resan.

8- Klagomål och tvister

Punktar i detta avtal och eventuella klagomål och Tvister ska regleras av Sveriges lagar. Vi tar seriöst på alla klagomål som lämnats in till oss och därför för att minska företagets misstag och förbättra prestanda för tjänster och nå tillfredsställelse av alla kunder så mycket som möjligt.

8.1 Klagomål eller tvister kommer endast att behandlas av Tjänsteleverantör om kunden först har skickat in hans klagomål till tjänsteleverantören.

8.2 Vår kära kund skicka klagomål till vår E-post kosutaxi@gmail.com eller genom att ringa oss  via telefon nummer + 46858630100. Klagomålen om resans misstag måste beskrivas och lämnas in helt och tydligt till Servierleverantören inom två veckor. Sen inlämning av klagomålet kan leda till att kunden förlorar sin rättigheter.

8.3 Tjänsteleverantören ska anstränga sig, delvis i för att förhindra tvister, ta klagomål från kunden på allvar och att hantera dem inom anledning till kundens tillfredsställelse.

8.4 Om tjänsteleverantören är ansvarig för denna skada. Tjänsteleverantören är skyldig att ersätta kunden. Kunden måste skriftligen meddela tjänsteleverantören om denna skada så snabbt som möjligt och därmed ange karaktär och omfattning av skadan. För att kunden ska få rätt ersättning för den skadan.

8.5 Om parterna inte kan nå en lösning, borde tjänsteleverantören skicka klagomålet till den svenska tvistlösningskommittén, särskilt inom området i persontransporter.

9-  Retur / återbetalningspolicy, avbokningsprinciper

9.1 Kunden har rätt att avboka alla bokade resor i förväg eller direkt med mobilapplikationen eller via telefonen via en muntlig eller skriftlig anmälan.

9.2 Vid avbokning eller ändring av resan. Kunden ska informera tjänsteleverantören eller taxichauffören genom ett muntligt eller skriftligt meddelande vid avbokning eller ändring. Och vid avbokning eller ändring av förbokningen ska kunden informera tjänsteleverantören inom 12 timmar innan resan börjar.

9.3 Om avbokningen skedde efter resstart och innan taxibilen börjat köra. Kommer priset för resan helt tillbaka till kundkontot.

9.4 Om avbokningen sker under resan.Tjänsteleverantör kommer dra Pengarna från kunden så långt som avståndet från början av  resan till avbokningen av resan sker. Resten av pengarna kommer återbetalas till kundens konto.

9.5 Under resan om avbokning eller ändring sker. Kunden och taxichauffören ska informera tjänsteleverantören om avbokningen eller ändring av resan. Detta är så att tjänsteleverantören kan göra en beräkningsprocess av pengarna som ska dras och återbetalas exakt.

TOP