FORGOT YOUR DETAILS?

Integritetspolicy

 

Reviderad den 17 September  2019, Stockholm

 

Huvudinformation

 1. Användare–En ‘användare’ definieras som en individ som använder detta program;
 2. Registrering–Proceduren att identifiera användaren;
 3. Tjänst–Transport av passagerare och/eller bagage;
 4. Personlig data - all information direkt eller indirekt kopplad till en specifik användare;
 5. Behandling av personlig data - alla operationer eller procedurer som utförs med eller utan automatiserade verktyg som           behandlar personlig data, såsom insamling, inspelning, systematisering, ackumulation, lagring, uppdatering/modifiering, extraktion, användning, överföring (distribution, tillhandahållande, åtkomst), anonymisering, blockering, radering, makulering av personlig data;
 6. Operatör-en statlig eller kommunal institution, privat företag eller individ, som oberoende eller tillsammans med andra organiserar och/eller behandlar personlig data samt definierar syftet med behandlingen av personlig data, uppbyggnaden av                               den personliga data som behandlas, och de metoder som används för att behandla personlig data;
 7. Verkställaren av tjänsten är föraren av det fordon som tjänsten anbelangar;
 8. Partner - ett företag som fått mandat av operatören att tillsätta verkställaren;
 9. Kontantlös betalning-betalning för en tjänst via bankkort, e-plånbok eller andra elektroniska betalningsmetoder;
 10. Betalningssystemet är ett företag som fått mandat av operatören att behandla kontantlösa betalningar;
 11. Marknadsförings-ID är ett unikt identifikationsnummer för att visa reklambudskap;

  12.Alla sexuella handlingar i taxin är förbjudna och Dricka alkohol i taxin är förbjudet

 

Vilken information samlas in?

Enbart information som är relevant för att tillhandahålla tjänsten skall insamlas:

 • Användarens aktuella position för att lokalisera fordon som del av tjänsten;
 • Användarens telefonnummer för registrering, information om status på tjänsten och möjliggörande av kontantlös betalning;
 • Användarens e-postadress för att informera om status på tjänsten och möjliggörande av kontantlös betalning;
 • Användarens för- och efternamn för att förbättra kvaliteten på tjänsten och möjliggöra kontantlös betalning;
 • Marknadsförings-ID för att räkna antalet unika programinstallationer;

Det här programmet lagrar INTE information om bankkort, elektroniska plånböcker eller någon annan betalningsinformation som tillhör användaren, och har INTE automatisk tillgång till den informationen.

Hur informationen används

Den information som uppges av användaren används för att kommunicera med användaren och utföra tjänsten.

Delning av information med tredje part

Användarens personliga data kan komma att delas med parter utöver det här programmet, om nödvändigt:

 • Verkställaren, för att utföra tjänsten;
 • Partnern, för att välja en verkställare;
 • Betalsystemet, för att möjliggöra kontantlös betalning;
 • Marknadsförings-ID, för att räkna antalet unika programinstallationer;
 • I enlighet med svensk lagstiftning och domstolsbeslut;
 • För att upptäcka eller förhindra bedrägeriförsök;
 • För att åtgärda tekniska fel i programmet;
 • För att tillhandahålla information till statliga myndigheter på deras begäran.

Dataskydd

Det här programmet använder flera olika metoder för att skydda användarens data från obehörig åtkomst, i synnerhet:

 • Dataöverföring mellan servern och programmet använder asymmetrisk kryptering (SSL);
 • Lösenord och annan data som kan identifiera användaren lagras som hashvärden med unik nyckel;
 • Tjänster och underhållstjänster för programmet och dess innehåll uppdateras regelbundet;
 • Programmet kontrolleras regelbundet efter skadlig kod.

Ändringar

Uppdateringar av integritetspolicyn publiceras på den här sidan. För användarens information lagras alla tidigare versioner av integritetspolicyn i arkiverade filer.

 

 

 

TOP