FORGOT YOUR DETAILS?

KOSU STANDARD

Plocka upp
Grundavgift 37,00 kr
På vägen
Bokningsavgift 0
Mindre pris 85,00 kr
pris / km 11,50 kr

KOSU VIP

Premiumresor med topprankade förare
Plocka upp
Grundavgift 47,00 kr
På vägen
Bokningsavgift 0
Mindre pris 95,00 kr
pris / km 17,75 kr

KOSU STOR

Prisvärd resa för upp till 5 eller 6 personer
Plocka upp
Grundavgift 77,00 kr
På vägen
Bokningsavgift 0
Mindre pris 140,00 kr
pris / km 20,75 kr

KOSU TAXI STANDARD Väntetid Villkor.
Ditt pris visas före resan eller baseras på ovanstående kostnader och andra tillämpliga tillägg och justeringar. Innan resan börjar vid förbeställning eller direktbeställning eller mobilapp-beställning har kunden 5 minuters fri väntetid innan resan börjar. Ytterligare väntekostnader kommer att tillämpas efter att de 5 gratis minuterna är över, kunden ska betala en vänteavgift på 4.00 kr per minut.
Efter att resan börjar om kunden vill stanna på lämplig och säker plats av någon anledning, kunden har 5 minuters fri väntetid och efter att dessa 5 minuter är över ska kunden betala en vänteavgift på 4.00 kr per minut.KOSU TAXI STANDARD Väntetids Villkor för Arlanda flygplats.

  • Resa från Arlanda flygplats till och från Alla Stockholms kommuner Utan (Stockholm City genom tullar).

Innan resan börjar vid förbeställning eller direktbeställning eller mobilapp-beställning har kunden 5 minuters fri väntetid innan resan börjar. Ytterligare väntekostnader kommer att tillämpas efter att de 5 gratis minuterna är över, kunden ska betala en vänteavgift på 4.00 kr per minut.
Efter att resan börjar om kunden vill stanna på lämplig och säker plats av någon anledning, kunden har 5 minuters fri väntetid och efter att dessa 5 minuter är över ska kunden betala en vänteavgift på 4.00 kr per minut.

  • Resa från Arlanda flygplats till och från Stockholm City genom tullar.

Innan resan börjar vid förbeställning eller direktbeställning eller mobilapp-beställning från Arlanda flygplats till alla Stockholms kommuner har kunden 25 minuter fri väntetid innan resan börjar. Men efter att de 25 gratis minuterna är över betalar kunden en vänteavgift på 10.00 kr per minut.
När resan börjar finns det ingen extra avgift som kommer att tas för all väntetiden (Gäller bara för Stockholm genom tullar).

OBS!!!  Om bokningar av resor bara från Stockholm City genom tullar till Arlanda flygplats och från
              Arlanda flygplats till Stockholm City genom tullar. Om du vill ha Arlanda-tjänster,vänligen våra kära kunder välj en av våra Arlandas tjänster från din KOSU TAXI kund App för att du ska få Arlanda flygplats specialpriser för Stockholm City genom tullar.Våra Arlanda flygplats tjänster är

STANDARD ARLANDA, VIP ARLANDA och STOR ARLANDA.

KOSU TAXI VIP Väntetid Villkor.
Ditt pris visas före resan eller baseras på ovanstående kostnader och andra tillämpliga tillägg och justeringar. Innan resan börjar vid förbeställning eller direktbeställning eller mobilapp-beställning har kunden 5 minuters fri väntetid innan resan börjar. Ytterligare väntekostnader kommer att tillämpas efter att de 5 gratis minuterna är över, kunden ska betala en vänteavgift på 8.00 kr per minut.
Efter att resan börjar om kunden vill stanna på lämplig och säker plats av någon anledning kunden har 5 minuters fri väntetid och efter att dessa 5 minuter är över ska kunden betala en vänteavgift på 8.00 kr per minut.
KOSU TAXI VIP Väntetids Villkor för Arlanda flygplats.

  • Resa från Arlanda flygplats till och från Alla Stockholms kommuner Utan (Stockholm City genom tullar).

Innan resan börjar vid förbeställning eller direktbeställning eller mobilapp-beställning har kunden 5 minuters fri väntetid innan resan börjar. Ytterligare väntekostnader kommer att tillämpas efter att de 5 gratis minuterna är över, kunden ska betala en vänteavgift på 8.00 kr per minut.
Efter att resan börjar om kunden vill stanna på lämplig och säker plats av någon anledning, kunden har 5 minuters fri väntetid och efter att dessa 5 minuter är över ska kunden betala en vänteavgift på 8.00 kr per minut.

  • Resa från Arlanda flygplats till och från Stockholm City genom tullar.

Innan resan börjar vid förbeställning eller direktbeställning eller mobilapp-beställning från Arlanda flygplats till alla Stockholms kommuner har kunden 25 minuter fri väntetid innan resan börjar. Men efter att de 25 gratis minuterna är över betalar kunden en vänteavgift på 10.00 kr per minut.
När resan börjar finns det ingen extra avgift som kommer att tas för all väntetiden (Gäller bara för Stockholm genom tullar).

OBS!!!  Om bokningar av resor bara från Stockholm City genom tullar till Arlanda flygplats och från
              Arlanda flygplats till Stockholm City genom tullar. Om du vill ha Arlanda-tjänster,vänligen våra kära kunder välj en av våra Arlandas tjänster från din KOSU TAXI kundApp för att du ska få Arlanda flygplats specialpriser för Stockholm City genom tullar.Våra Arlanda flygplats tjänster är

STANDARD ARLANDA, VIP ARLANDA och STOR ARLANDA.

KOSU TAXI STOR Väntetid Villkor.
Ditt pris visas före resan eller baseras på ovanstående kostnader och andra tillämpliga tillägg och justeringar. Innan resan börjar vid förbeställning eller direktbeställning eller mobilapp-beställning har kunden 5 minuters fri väntetid innan resan börjar. Ytterligare väntekostnader kommer att tillämpas efter att de 5 gratis minuterna är över, kunden ska betala en vänteavgift på 9.00 kr per minut.
Efter att resan börjar om kunden vill stanna på lämplig och säker plats av någon anledning kunden har 5 minuters fri väntetid och efter att dessa 5 minuter är över ska kunden betala en vänteavgift på 9.00 kr per minut.
KOSU TAXI STOR Väntetids Villkor för Arlanda flygplats.

  • Resa från Arlanda flygplats till och från Alla Stockholms kommuner Utan (Stockholm City genom tullar).

Innan resan börjar vid förbeställning eller direktbeställning eller mobilapp-beställning har kunden 5 minuters fri väntetid innan resan börjar. Ytterligare väntekostnader kommer att tillämpas efter att de 5 gratis minuterna är över, kunden ska betala en vänteavgift på 9.00 kr per minut.
Efter att resan börjar om kunden vill stanna på lämplig och säker plats av någon anledning, kunden har 5 minuters fri väntetid och efter att dessa 5 minuter är över ska kunden betala en vänteavgift på 9.00 kr per minut.

  • Resa från Arlanda flygplats till och från Stockholm City genom tullar.

Innan resan börjar vid förbeställning eller direktbeställning eller mobilapp-beställning från Arlanda flygplats till alla Stockholms kommuner har kunden 25 minuter fri väntetid innan resan börjar. Men efter att de 25 gratis minuterna är över betalar kunden en vänteavgift på 10.00 kr per minut.
När resan börjar finns det ingen extra avgift som kommer att tas för all väntetiden (Gäller bara för Stockholm genom tullar).

OBS!!!  Om bokningar av resor bara från Stockholm City genom tullar till Arlanda flygplats och från
              Arlanda flygplats till Stockholm City genom tullar. Om du vill ha Arlanda-tjänster,vänligen våra kära kunder välj en av våra Arlandas tjänster från din KOSU TAXI kundApp för att du ska få Arlanda flygplats specialpriser för Stockholm City genom tullar.Våra Arlanda flygplats tjänster är

STANDARD ARLANDA, VIP ARLANDA och STOR ARLANDA.

TOP